بلورشناسی مواد

گروه مولفان:
علیرضا کیانی رشید (گردآورنده) | حمید سازگاران (گردآورنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
بلورشناسی مواد عنوان کتابی است از علیرضا کیانی رشید که در 254 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بلورشناسی است. از علیرضا کیانی رشید، کتاب بلورشناسی پرتو ایکس(واژگان خرد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان