سیطره جنس

گروه مولفان:
محبوبه پاک نیا (نویسنده) | مرتضی مردیها (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
سیطره جنس عنوان کتابی است از محبوبه پاک نیا که در 207 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقش جنسیت است. از محبوبه پاک نیا، کتاب دانشگاه نخبه دانشگاه توده(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان