حل و تشریح مسائل تحلیل آماری براساس تالیف دکتر محمد بامنی مقدم -جلد 1

گروه مولفان:
سید اسماعیل اسمعیلی آتشگاه (نویسنده) | محمد بامنی مقدم (نویسنده)

ناشر:
شرح

درباره کتاب:
حل و تشریح مسائل تحلیل آماری براساس تالیف دکتر محمد بامنی مقدم -جلد1 عنوان کتابی است از سید اسماعیل اسمعیلی آتشگاه که در 216 صفحه و توسط انتشارات شرح در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.