از کلید تا آخر + تر [دوره دوم شعر معاصر/10]

مولف:
عباس حبیبی بدرآبادی (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
از کلید تا آخر + تر [دوره دوم شعر معاصر/10] عنوان کتابی است از عباس حبیبی بدرآبادی که در 104 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عباس حبیبی بدرآبادی، کتاب شولگی نامه و مومو(بوتیمار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان