مفاهیم بنیادی در باستان شناسی

گروه مولفان:
اکبر پورفرج (مترجم) | سمیه عدیلی (مترجم) | کالین رنفرد (ویراستار) | پل جی بان (ویراستار)

ناشر:
سمیرا

درباره کتاب:
مفاهیم بنیادی در باستان شناسی عنوان کتابی است با ترجمه سمیه عدیلی که در 439 صفحه و توسط انتشارات سمیرا در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Archaeology: the key concepts، 2005. موضوع اصلی این کتاب باستان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,600 تومــان
موضوعات کتاب
باستان شناسی