استثنایی ها (داستان موفقیت)

گروه مولفان:
مالکوم گلدول (نویسنده) | محمدعلی سروری (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
استثنایی ها (داستان موفقیت) عنوان کتابی است از مالکوم گلدول که در 328 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Outliers: the story of success، 2008. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مالکوم گلدول، کتاب‌های هنر ظریف فکرخوانی(حریر)، یک نگاه(شرکت نشر قطره)، قدرت تفکر بدون فکر کردن(دایره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,500 تومــان
موضوعات کتاب
موفقیت
مردم موفق