عطر از نام (بداهه نویسی مشترک محمد آزرم، ایو لیلیث)[دوره دوم شعر معاصر/ 16]

گروه مولفان:
محمد آزرم (نویسنده) | ایو لیلیث (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
عطر از نام (بداهه نویسی مشترک محمد آزرم، ایو لیلیث) [دوره دوم شعر معاصر/16] عنوان کتابی است از محمد آزرم که در 96 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد آزرم، کتاب‌های هوم(بوتیمار)، شاعران امروز(سرزمین اهورایی)، الفبای راز(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,700 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14