نامه نانوشته (درس نامه ی آیین نامه نگاری)[ایستگاه رمان/ 5]

مولف:
ابراهیم دمشناس (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
نامه نانوشته (درس نامه ی آیین نامه نگاری) [ایستگاه رمان/5] عنوان کتابی است از ابراهیم دمشناس که در 164 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم دمشناس، کتاب‌های اندوهان اژدر(روزنه)، دل و دلبری(ویدا)، چارباد(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,500 تومــان