تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جان و کیت

گروه مولفان:
مجید محمدی (نویسنده) | مهدی صدیقی (نویسنده) | جیمز ای. ا جان (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جان و کیت عنوان کتابی است از جیمز ای. ا جان که در 408 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گازها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیمز ای. ا جان، کتاب‌های راهنما و حل دینامیک گازها(مرسل)، تشریح کامل مسایل دینامیک گازها(اطهران)، دینامیک گازها(دانشگاه صنعتی اصفهان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.