تاریخ ادبیات نگاری در آلمان (بررسی هفت اثر در تاریخ ادبیات زبان آلمانی)

مولف:
سعید رضوانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات نگاری در آلمان (بررسی هفت اثر در تاریخ ادبیات زبان آلمانی) عنوان کتابی است از سعید رضوانی که در 100 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید رضوانی، کتاب‌های شعرهای هشدار(نیلوفر)، تا کرانه تاریکی(موسسه انتشارات نگاه)، در ستایش هیچ(موسسه انتشارات نگاه)، یادداشت هایی درباره ی کافکا(آگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان