عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)[مطالعات فرهنگی]

گروه مولفان:
مانوئل کاستلز (نویسنده) | احد علیقلیان (مترجم) | افشین خاکباز (مترجم) | حسن چاوشیان (مترجم)

ناشر:
طرح نو

درباره کتاب:
عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ) [مطالعات فرهنگی] عنوان کتابی است از مانوئل کاستلز با ترجمه‌ی احد علیقلیان که توسط انتشارات طرح نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The rise of the network society.. موضوع اصلی این کتاب جامعه اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مانوئل کاستلز، کتاب‌های عصر اطلاعات(طرح نو)، گفت و گوهایی با مانوئل کاستلز(نشر نی)، قدرت ارتباطات(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.