مسئله ی مردم (بررسی زمینه های جامعه گرایی در شعر امروز ایران)

مولف:
داریوش معمار (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
مسئله ی مردم (بررسی زمینه های جامعه گرایی در شعر امروز ایران) عنوان کتابی است از داریوش معمار که در 188 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داریوش معمار، کتاب‌های تفریق جمعی(موسسه انتشارات نگاه)، کتاب بی هودگی(نشر چشمه)، پارو زدن در خاک(شرکت انتشاراتی آهنگ دیگر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان