نهضت شعوبیه (جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی)

مولف:
حسینعلی ممتحن (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نهضت شعوبیه (جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی) عنوان کتابی است از حسینعلی ممتحن که در 390 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعوبیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.