کوکوی کبوتران حرم (نمایشنامه)[نمایشنامه ی بوتیمار/ 4]

مولف:
علیرضا نادری (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
کوکوی کبوتران حرم (نمایشنامه) [نمایشنامه ی بوتیمار/4] عنوان کتابی است از علیرضا نادری که در 140 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا نادری، کتاب‌های راهنمای میدانی پروانه های ایران(ایران شناسی)، سه پاس از حیات طیبه نوجوان نجیب وزیبا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، سعادت لرزان، مردمان تیره روز و دیوار(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان