تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام -مجموعه 2 جلدی

مولف:
علی اکبر حسنی (نویسنده)

ناشر:
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

درباره کتاب:
تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از علی اکبر حسنی که در 1104 صفحه و توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از علی اکبر حسنی، کتاب تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام(دفتر نشر فرهنگ اسلامی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان
موضوعات کتاب
اسلام -- تاریخ