تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی -جلد 2 (شاهپور اول)

مولف:
علی سماک محمدی (گردآورنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی -جلد2 (شاهپور اول) عنوان کتابی است از علی سماک محمدی که در 272 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از علی سماک محمدی، کتاب تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.