استانداردهای گرافیک و چاپ

مولف:
حمیدرضا بختیاری فرد (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
استانداردهای گرافیک و چاپ عنوان کتابی است از حمیدرضا بختیاری فرد که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بسته بندی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا بختیاری فرد، کتاب‌های درسنامه وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی(سپند مینو)، رنگ و ارتباطات(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، رباعیات حکیم عمر خیام(سپند مینو)، استانداردهای گرافیک و چاپ(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
بسته بندی