استان اصفهان [مجموعه کتاب های ایران ما/5]

گروه مولفان:
سهراب مهدوی (نویسنده) | سیمیندخت دهقانی (نویسنده) | محمد صادقی فسائی (عکاس)

ناشر:
زرین و سیمین

درباره کتاب:
استان اصفهان [مجموعه کتاب های ایران ما/5] عنوان کتابی است از سهراب مهدوی که در 108 صفحه و توسط انتشارات زرین و سیمین به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصفهان (استان) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهراب مهدوی، کتاب‌های برگزیده نقاشی ها(کتاب آبان)، برگزیده آثار نقاشی احمد وثوق احمدی(نگار)، گزارش یک زندگی(نظر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.