گریه های امپراطور

مولف:
فاضل نظری (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گریه های امپراطور عنوان کتابی است از فاضل نظری که در 84 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاضل نظری، کتاب‌های اقلیت(انتشارات سوره مهر)، ضد(انتشارات سوره مهر)، گزینه اشعار(مروارید)، گزینه اشعار فاضل نظری(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14