فرهنگ اصطلاحات فلسفی-عرفانی هانری کربن (فارسی-فرانسه، فرانسه-فارسی)

گروه مولفان:
فروردین (آقاخانی) راستین (نویسنده) | نوذر آقاخانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ اصطلاحات فلسفی-عرفانی هانری کربن (فارسی-فرانسه، فرانسه-فارسی) عنوان کتابی است از نوذر آقاخانی که در 120 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نوذر آقاخانی، کتاب‌های سید حیدر آملی(حقیقت)، اتانازی(کندوکاو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.