ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق -جلد 2

مولف:
عبدالکریم بی آزار شیرازی (نویسنده)

ناشر:
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

درباره کتاب:
ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق -جلد2 عنوان کتابی است از عبدالکریم بی آزار شیرازی که در 372 صفحه و توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال 1377 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم بی آزار شیرازی، کتاب‌های باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، تفسیر کاشف(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، تفسیر کاشف(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
885 تومــان