انگلستان (سرزمین و مردم)[جهان ما/ 29]

مولف:
کیومرث امیری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
انگلستان (سرزمین و مردم) [جهان ما/29] عنوان کتابی است از کیومرث امیری که در 144 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگلستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
انگلستان