الجزایر (سرزمین و مردم)[جهان ما/ 14]

مولف:
فاطمه امیرخانی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
الجزایر (سرزمین و مردم) [جهان ما/14] عنوان کتابی است از فاطمه امیرخانی فراهانی که در 144 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الجزایر است. از فاطمه امیرخانی فراهانی، کتاب تایلند(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
الجزایر