سوئد (سرزمین و مردم)[جهان ما/ 11]

مولف:
گیله گل بهروزان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
سوئد (سرزمین و مردم) [جهان ما/11] عنوان کتابی است از گیله گل بهروزان که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سوئد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گیله گل بهروزان، کتاب‌های جدایی(بهجت)، رژیم غذایی گروه خون(موسسه انتشارات امیرکبیر)، شخصیت گروه های خونی(نقش و نگار)، بیمارستان غذایی(ابر سفید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
سوئد