لیبی (سرزمین و مردم)[جهان ما/ 22]

مولف:
جعفر یوسفی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
لیبی (سرزمین و مردم) [جهان ما/22] عنوان کتابی است از جعفر یوسفی که در 148 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لیبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر یوسفی، کتاب‌های قوم لر(موسسه انتشارات امیرکبیر)، قوم ترکمن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان
موضوعات کتاب
لیبی