میانمار (سرزمین و مردم)[مجموعه جهان ما/ 36]

مولف:
محسن پاک آئین (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
میانمار (سرزمین و مردم) [مجموعه جهان ما/36] عنوان کتابی است از محسن پاک آئین که در 128 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میانمار است. از محسن پاک آئین، کتاب جهانی که در آن به سر می بریم(اطلاعات) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان
موضوعات کتاب
میانمار