سید ابوالحسن اصفهانی [آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران/68]

مولف:
علی اکبر ولایتی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
سید ابوالحسن اصفهانی [آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران/68] عنوان کتابی است از علی اکبر ولایتی که در 166 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر ولایتی، کتاب‌های تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.