زنان پیامبر اکرم (ص) و زنان با پیامبر اکرم (ص)

مولف:
مرضیه محمدزاده (نویسنده)

ناشر:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره کتاب:
زنان پیامبر اکرم (ص) و زنان با پیامبر اکرم (ص) عنوان کتابی است از مرضیه محمدزاده که توسط انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محمد (ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرضیه محمدزاده، کتاب‌های زنان پیامبر اکرم (ص) و زنان با پیامبر اکرم (ص)(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرزندان امام حسین علیه السلام(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مقتل امام حسین علیه السلام بر اساس منابع کهن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.