نگاه عرفانی به وجود (بررسی تفسیر عرفانی سهل تستری)

گروه مولفان:
گرهارد باورینگ (نویسنده) | سعید کریمی (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
نگاه عرفانی به وجود (بررسی تفسیر عرفانی سهل تستری) عنوان کتابی است از گرهارد باورینگ با ترجمه‌ی سعید کریمی که در 501 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The mystical vision of existence in classical Islam: the Qurʾānic hermeneutics of the Ṣūfī Sahl At-Tustarī (d. 283/ 896)، 1980. موضوع اصلی این کتاب سهل تستری، 200؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.