تماشاگران و ورزش (تعامل روانشناختی تماشاگران و ورزشکاران)

گروه مولفان:
سید حجت زمانی ثانی (نویسنده) | محمد تقی اقدسی (نویسنده) | زهرا فتحی رضایی (نویسنده)

ناشر:
ورزش

درباره کتاب:
تماشاگران و ورزش (تعامل روانشناختی تماشاگران و ورزشکاران) عنوان کتابی است از سید حجت زمانی ثانی که در 96 صفحه و توسط انتشارات ورزش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از سید حجت زمانی ثانی، کتاب بوکس(بامداد کتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,900 تومــان