اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس [ادبیات]

مولف:
مریم ابوالقاسمی (نویسنده)

ناشر:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره کتاب:
اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس [ادبیات] عنوان کتابی است از مریم ابوالقاسمی که توسط انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان