گواش و اکریلیک (آموزش تصویرسازی و شناخت ابزار)

گروه مولفان:
شیدا حسامی (نویسنده) | فرشته‭‏ اطاعتی (نویسنده)

ناشر:
یساولی

درباره کتاب:
گواش و اکریلیک (آموزش تصویرسازی و شناخت ابزار) عنوان کتابی است از فرشته‭‏ اطاعتی که توسط انتشارات یساولی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. از فرشته‭‏ اطاعتی، کتاب مداد رنگی(یساولی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.