سنجش عوامل روان شناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی (راهنمای جامع پرسشنامه های عمومی، ورزشی و آزمون های رشد حرکتی)

گروه مولفان:
مهدی شهبازی (نویسنده) | فرهاد ثنایی فر (نویسنده) | مسعود ظهیری (نویسنده)

ناشر:
بامداد کتاب

درباره کتاب:
سنجش عوامل روان شناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی (راهنمای جامع پرسشنامه های عمومی، ورزشی و آزمون های رشد حرکتی) عنوان کتابی است از مهدی شهبازی که در 376 صفحه و توسط انتشارات بامداد کتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی شهبازی، کتاب‌های مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی(بامداد کتاب)، جادوی انگیزش(دنیای اقتصاد)، مبانی جامعه شناسی ورزشی(بامداد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,900 تومــان