مالزی و سنگاپور [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | عفت امیر بیک زاده (نویسنده) | رویا محمدنیا (نویسنده) | رویا یداللهی (نویسنده)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
مالزی و سنگاپور [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از رویا محمدنیا که در 352 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا محمدنیا، کتاب‌های اتریش(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، برزیل(آفتاب هشتم)، اکولوژی(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
مالزی
سنگاپور