مجموعه مقالات دومین و سومین هم اندیشی هنر تطبیقی [مجموعه مقالات هم اندیشی/15]

گروه مولفان:
منیژه کنگرانی (نویسنده) | موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده)

ناشر:
موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن

درباره کتاب:
مجموعه مقالات دومین و سومین هم اندیشی هنر تطبیقی [مجموعه مقالات هم اندیشی/15] عنوان کتابی است از منیژه کنگرانی که در 252 صفحه و توسط انتشارات موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تخت جمشید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منیژه کنگرانی، کتاب‌های گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات(سخن)، دانش های تطبیقی(سخن)، فرهنگ مصور نمادهای ایرانی(موسسه نشر شهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.