سوریه [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | سودابه حسین زاده (نویسنده) | فاطمه ربیعه (نویسنده)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
سوریه [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از محمودرضا برازش که در 100 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سوریه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودرضا برازش، کتاب‌های عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، راهنمای شهر دبی(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.