باستانشناسی ایران و جهان (مروری بر کشورهای مصر، بین النهرین و ایران باستان)

مولف:
جمال انصاری (نویسنده)

ناشر:
سبحان نور

درباره کتاب:
باستانشناسی ایران و جهان (مروری بر کشورهای مصر، بین النهرین و ایران باستان) عنوان کتابی است از جمال انصاری که در 190 صفحه و توسط انتشارات سبحان نور در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمال انصاری، کتاب‌های آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی(سبحان نور)، هنر و معماری ایران(سبحان نور)، زیبایی شناسی، هنر و معماری جهان(هم پا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان