پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و هندویی [نمادشناسی هنر شرق/3]

مولف:
امیرحسین ذکرگو (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و هندویی [نمادشناسی هنر شرق/3] عنوان کتابی است از امیرحسین ذکرگو که در 108 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر و اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرحسین ذکرگو، کتاب‌های مبانی سنتی هنر و زندگی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، ایزدان آب و آبزیان اساطیری(فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)، فلسفه هنر مسیحی و شرقی(فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.