رباعیهای خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | عبدالله محرمی (نویسنده) | ابراهیم سلیمانی (خطاط)

ناشر:
میردشتی

درباره کتاب:
رباعیهای خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که توسط انتشارات میردشتی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق