فرهنگ بازرگانی انگلیسی-فارسی

مولف:
محمد راسترو (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ بازرگانی انگلیسی-فارسی عنوان کتابی است از محمد راسترو که در 612 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.