اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب

مولف:
فریدون الهیاری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین، خلیج فارس و جزیرة العرب عنوان کتابی است از فریدون الهیاری که در 256 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از فریدون الهیاری، کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران(پرسش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.