بهائیت دین نیست

گروه مولفان:
ابوتراب هدائی (نویسنده) | محمد لطفی پور (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
بهائیت دین نیست عنوان کتابی است از ابوتراب هدائی که در 263 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهائیگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.