فرهنگ تخصصی مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات (انگلیسی-فارسی)

گروه مولفان:
پترکلاوس بودیش (نویسنده) | نادر گلستانی داریانی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ تخصصی مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات (انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از پترکلاوس بودیش با ترجمه‌ی نادر گلستانی داریانی که در 888 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.