اقلیت های دینی در دوران ساسانیان (سیاست دینی ساسانیان در برابر اقلیت های دینی (مانویان، مزدکیان، یهودیان، مسیحیان و بودائیان))

مولف:
سید سعید گلزار (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
اقلیت های دینی در دوران ساسانیان (سیاست دینی ساسانیان در برابر اقلیت های دینی (مانویان، مزدکیان، یهودیان، مسیحیان و بودائیان)) عنوان کتابی است از سید سعید گلزار که در 256 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.