مبانی نظری مرمت

گروه مولفان:
ابوالفضل صادقی پور فیروزآباد (نویسنده) | مریم خلیل زاده مقدم (نویسنده)

ناشر:
ارشد

درباره کتاب:
مبانی نظری مرمت عنوان کتابی است از مریم خلیل زاده مقدم که توسط انتشارات ارشد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آثار تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم خلیل زاده مقدم، کتاب‌های مدیریت موزه(مهکامه)، اصول فلسفه و عرفان اسلامی(ارشد)، آسیب شناسی و فن شناسی آثار(ارشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.