تاریخ و مبانی نظری معماری

مولف:
خالده اقبالی لله بلاغی (نویسنده)

ناشر:
ارشد

درباره کتاب:
تاریخ و مبانی نظری معماری عنوان کتابی است از خالده اقبالی لله بلاغی که توسط انتشارات ارشد در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از خالده اقبالی لله بلاغی، کتاب درک عمومی معماری منظر(ارشد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.