دین مهر در جهان باستان -مجموعه 2 جلدی

مولف:
مرتضی ثاقب فر (مترجم)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
دین مهر در جهان باستان -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است با ترجمه مرتضی ثاقب فر که توسط انتشارات توس در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Etudes mithriaques: actes du 2e congres international. Teheran، du ler au 8 septembre 1975. موضوع اصلی این کتاب مهرپرستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
80,000 تومــان