مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی [علوم اجتماعی/54]

مولف:
انوش صالحی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی [علوم اجتماعی/54] عنوان کتابی است از انوش صالحی که در 478 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. از انوش صالحی، کتاب اسم شب، سیاهکل(موسسه انتشارات نگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.