سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

مولف:
وحید قبادیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه علم معمار رویال

درباره کتاب:
سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران عنوان کتابی است از وحید قبادیان که در 456 صفحه و توسط انتشارات موسسه علم معمار رویال در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید قبادیان، کتاب‌های بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، طراحی اقلیمی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.