تفسیر روز -جلد 3 (تفسیر عقلی-کاربردی قرآن کریم با توجه به مسائل روز)

مولف:
سید یحیی یثربی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تفسیر روز -جلد3 (تفسیر عقلی-کاربردی قرآن کریم با توجه به مسائل روز) عنوان کتابی است از سید یحیی یثربی که در 1334 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید یحیی یثربی، کتاب‌های حکمت اشراق سهروردی(بوستان کتاب قم)، عرفان عملی(بوستان کتاب قم)، زبانه شمس و زبان مولوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فلسفه خرافات(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
تفاسیر شیعه -- قرن 14